Společnost Werema Design s.r.o. nabízí tvorbu stránek nejen pro akciové společnosti, které od 1. ledna musí zveřejňovat základní informace, viz níže článek:

„Už jen čtyři měsíce zbývají akciovým společnostem k tomu, aby si zřídily internetové stránky a uváděly tam o sobě aktuální základní informace. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta a především riskují neplatnost valné hromady – a to je důvod, proč nyní chystají svůj web i společnosti s anonymními vlastníky jako například Amun.Re.

Zatím málo známou povinnost ukládá akciovým společnostem nový zákon o obchodních korporacích, který od ledna 2014 nahradí dosavadní obchodní zákoník. Nestanoví přitom žádné přechodné období, takže internetové stránky musí obsahovat stanovené údaje hned 1. ledna.

Povinnost zveřejňovat na svém webu informace, které musí společnost podle zákona uvádět na obchodních listinách, přinesla už novela dosavadního obchodního zákoníku účinná od března 2008. Dosud se však týkala jen firem, které svůj web mají nebo jej právě spouštějí. Neukládala jim tedy přímo, aby jej vůbec měly.

Od ledna 2014 nově platí, že akciová společnost musí mít internetové stránky povinně. U ostatních forem společností, typicky společnosti s ručením omezeným, zákon dále nechá zřízení webu na jejich svobodném rozhodnutí (pokud však web mají nebo zprovozní, musí tam uvedené informace uvádět povinně a průběžně aktualizovat).

Každý podnikatel musí na webu uvádět především své jméno a sídlo. „Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li mu přidělen identifikující údaj, uvede i ten,“ upřesňuje Lenka Navrátilová, advokátka Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Tyto základní informace na webu musí být dostupné zdarma a tak, aby byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy.

Za nesplnění povinnosti hrozí firmě pokuta až 100 tisíc korun. Dosavadní praxe ukazuje, že rejstříkové soudy ani živnostenské úřady se na kontrolu této povinnosti (u stávajících webů po novele z března 2008) výrazněji nezaměřují. Pokud takový případ řeší, tak obvykle na základě „udání“ konkurenční společnosti nebo nespokojeného klienta. Přísnější je pouze Česká obchodní inspekce, pokud jde o e-shopy.

Jenže od roku 2014 může být kontrola častější. Přetíženým rejstříkovým soudům totiž ubude práce, když nový zákon umožní podstatnou část jejich činnosti vykonávat notářům.

Akciovým společnostem však hrozí i větší komplikace než jen pokuta. Zákon totiž nově stanoví, že na svých internetových stránkách musí zveřejnit také pozvánku na valnou hromadu (nejméně 30 dnů před dnem konání, přičemž musí zůstat přístupná až do tohoto dne). Pokud by tedy akciová společnost neměla vlastní web, hrozí neplatnost valné hromady.

Ještě výraznější sankce – tedy zrušení společnosti soudem – nicméně nehrozí. „Nesplnění této povinnosti nebude důvodem pro to, aby soud společnost zrušil a nařídil její likvidaci,“ potvrzuje Lenka Navrátilová z Ambruz & Dark Deloitte Legal.“

Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/finance/podnikani/clanek.phtml?id=787891

Pokud chcete vytvořit stránky od společnosti Werema Design s.r.o., neváhejte a kdykoliv nás kontaktujte zde:

WEREMA DESIGN s.r.o.

IČ: 28100913

Sídlo:

Osiková 1780/2b

37008 České Budějovice

info@werema.cz

Office:

WEREMA DESIGN s.r.o.

Novodvorská 1010/14

142 01 Praha 4

(sídlo ELTODO AG)